Make your own free website on Tripod.com

Home

tapety | O mnie | breakdance figury | Ksiega Gosci
breakdance figury
Nothing is The Empty Mind

moja mala figurka
jaaaa4.jpg
postaralem sie

bk.jpg

~~*Swipe*~~

Swipe - polega na obracaniu ciaa wokó wasnej osi przy uyciu rk i nóg; stoimy
na czworaka, w rednim rozkroku nie dotykajc kolanami gleby, praw nog wykonujemy
 niezy zamach w ty za siebie, tak eby nasze ciao obrócio si wokó wasnej osi
i szybciutko za praw wykopujemy lewa nog. Odrywamy od ziemi rk praw, a noga prawa
(t któr wykonalimy wymach na pocztku) lduje na ziemi, za ni noga lewa i prawa rka.
 Jak zauwaycie po wyldowaniu obu nóg i prawej rki na ziemi podpieramy si tylko na
stopach i rkach. I teraz rzecz najwaniejsza. Lew rk (do tej pory nieuywan)
prowadzimy ukiem nad naszym ciaem tak eby do pooy po drugiej (prawej) stronie
 naszego ciaa. Jednoczeni wyginamy nasze ciao w prawo i praw nog robimy znów wymach
 w ty za siebie tak eby nasze ciao obrócio si wokó wasnej osi. Za nog praw leci
lewa i patrz wyej(odrywamy od ziemi rk praw, noga prawa lduje na ziemi, za ni noga
 lewa i prawa rka). No i tak do znudzenia. Natomiast one legged swipe róni si jak sama
nazwa wskazuje tylko tym e po obrocie ciaa wokó wasnej osi na glebie lduje tylko jedna
 noga, natomiast druga jest cay czas w powietrzu no i oczywicie szybciej trzeba wykonywa
ruchy rkoma, a ciao musi by bardziej wygite w uk.

~~*Windmill (bary ,wiatrak)*~~

Pozycja wyjciowa:
Ciar ciaa opieramy na prawej i lewej rc oraz lewej nodze, prawa noga wyprostowana
 w kolanie.
Etap I
Przenosimy ciar ciaa na lew rk i opieramy lewe biodro na lewym okciu, równoczenie
 wykonujemy zamach praw nog do momentu cakowitego rozkroku.
Etap II
Spychajc si praw rk wchodzimy na lewy bark z równoczesnym przycigniciem lewej
rki na rodek klatki piersiowej.
Etap III
Kontynuujc zamach nogami przechodzimy z lewego barku na prawy przycigajc praw
 rk na rodek klatki piersiowej.
Etap IV
Z prawego barku przechodzimy na rce lece na klatce piersiowej, cigo w wykonaniu
 figury uzyskujemy dziki pracy zamachowej obu nóg. Aby wykonywa figur cig, przez
wszystkie fazy przechodzimy pynie i dynamicznie utrzymujc maksymalny rozkrok.

~~*Flore (Butterfly)*~~

Pozycja wyjciowa:
Opieramy si na lewej rce stojc w szerokim rozkroku.
Etap I
Wykonujemy zamach nogi lewej pod nog praw - podbijajc nog praw.
Etap II
Po podbiciu nogi prawej, wykonujemy wymach obu nóg w przód w kierunku
obrotu, po czym nastpuje "otwarcie": praw nog do góry przed siebie,
 a lew nog w kierunku obrotu - równoczenie stawiamy praw rk na pododze.
Etap III
Kontynuujemy wymach nog lew w kierunku obrotu z tendencj wycigania
jej w gór, przenoszc ciar ciaa na praw rk, wykonujemy wymach
prawej nogi do tyu przy maksymalnym rozkroku.
Etap IV
Stawiajc lew rk na pododze, przenosimy na ni ciar ciaa, jednoczenie
 podnoszc rk praw kontynuujemy wymach nogi prawej z tyu do przodu.
Etap V
Za nog praw wykonujemy wymach nogi lewej do przodu, stawiajc prawrk na pododze.

~~*HandSpin (obrot na dloni)*~~

Pozycja wyjciowa:
Stawiamy praw do na ziemi i opieramy na niej cay ciar ciaa - prawy okie
 oparty jest na brzuchu w punkcie, który jest rodkiem cikoci ciaa. Cae ciao
 usztywnione, uoone jest równolegle do podoa, nogi w rozkroku, a place stóp
 skierowane w stron obrotu. Lewa rka, podparta, suy tylko do nabierania prdkoci
i pomaga w utrzymaniu równowagi.
Etap I
Zdecydowanymi ruchami zaczynamy odpycha si w praw stron tak dugo, a poczujemy
cig siy odrodkowej, który pomoe nam wykona zamian nóg, rk lew po uzyskaniu
odpowiedniej prdkoci kadziemy na plecy.
Etap II
W momencie uzyskania cigu siy odrodkowej rozpoczynamy zmian nóg. W pierwszej fazie
zamiany staramy si zczy nogi, co te jest bardzo efektowne i moe stanowi oddzielna
 figur.
Etap III
Po wykonaniu zwyjcie czenia nóg nastpuje zmiana pozycji bioder z równolegej
do podoa na prostopad i równoczesne prawej nogi do przodu, a lewej do tyu. W
trakcie obrotu na doni przede wszystkim pamietamy o uzyskaniu duej prdkoci
obrotowej, bez której nie wykonamy zmiany nóg, oraz o odpowiednim usztywnieniu ciaa.

~~*NInja Freeze*~~

Pozycja wyjciowa:
Stajemy w rednim rozkroku.
Etap I
Wykonujemy zamach praw nog w przód i na ukos w lew stron, równoczenie skrcajc
barki w praw stron.
Etap II
Kontynuujc zamach prawej nogi doczamy zamach lewej, stawiajc praw rk na pododze.
Etap III
Kontynuujc zamach nogami w osi poziomej zmieniamy rk podpierajc, z prawej na lew.
Etap IV
Kontynuujc zamach nogami w osi poziomej podnosimy lew rk i wykonujemy obrót w
powietrzu w osi poziomej (strzakowej).
Etap V
Po wykonaniu obrotu stawiamy praw nog do zgicia w kolanie, lew nog wyprostowan
opieramy pod kolanem prawej nogi, rce stawiamy zgite w okciach. Zamach nóg powinien
by maksymalnie dynamiczny abymy mogli wykona peen obrót do pozycji Ninja Freeze.

~~*Rowerek*~~

Pozycja wyjciowa
Stoimy na prawej nodze zgitej w kolanie opierajc si z tyu rkoma, lewa noga jest
wyprostowana.
Etap I
W podskoku zmieniamy pozycj nóg, prostujemy praw nog, równoczenie stajemy na lewej
zgitej w kolanie.
Etap II
Wykonujemy zamach prawej nogi pod lew równoczenie przestawiajc lew rk do pozycji
 podporu obiema rkami, zwróceni klatk piersiow w stron podogi.
Etap III
Stoimy podpierajc si obiema rkami przodem do podogi, nogi w lekkim rozkroku.
Etap IV
Wykonujemy wymach lew nog pod praw równoczenie podnosimy praw rk.
Etap V
Stajemy na prawej nodze zgitej w kolanie opierajc si z tyu rkoma,
lewa noga jest wyprostowana. Aby wykona figur cig powtarzamy Etapy od I do V
nie zatrzymujc si.

~~*Turtle (Zolw)*~~

Pozycja wyjciowa:
Uklknij i umie oba okcie tu obok stawów biodrowych od ich wewntrznej strony,
 przechyl si do przodu i oprzyj si domi o podog (palce skierowane na zewntrz).
 Teraz oderwij kolana od podoa, nogi uó tak jak do abki.
Etap I
Przechyl si lekko na lew stron i oderwij praw rk od podoa. Obró si dookoa
 wasnej osi na lewej rce, gdy ju na maksa uyjesz nadgarstka, zmie rce. Praw
poó, a oderwij lew. To caa filozofia, niestety jest to znacznie trudniejsze ni
si wydaje.